Informatie

Als je een afspraak maakt, zal ik je vragen om een voorbereidende vragenlijst in te vullen (online of op papier) en een eetverslag en klachtendagboekje bij te houden. Zo kunnen we goed voorbereid beginnen aan ons eerste gesprek.

De spreekkamer is op de eerste verdieping, welke met een trap te bereiken is. Indien dit niet mogelijk is, geef dit dan a.u.b. van tevoren aan. Dan zorg ik dat het gesprek op de begane grond kan plaatsvinden.

De algemene voorwaarden voor een consult bij de Darm diëtist kun je hier (klik op de link) vinden. De privacyverklaring kun je hier (klik op de link) vinden

Darm diëtist hanteert tarieven in eenheden van €15,- per 15 minuten. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari herzien

Intake consult: €90 (75 min direct, 15 min uitwerken individueel dieetadvies)

Vervolgconsult: €30,- (30 minuten)

Telefonisch consult of online begeleiding: €15,- per 15 minuten

In de meeste gevallen zal de zorgverzekering 65-100% van het consult vergoeden. De ‘Darm diëtist’ heeft geen contracten met de zorgverzekeraars, de hoogte van de vergoeding kun je daarom het beste navragen bij jouw zorgverzekeraar. De factuur wordt aan het eind van het consult door de cliënt via pin of contant voldaan. Vervolgens kan deze ingediend worden bij de zorgverzekering. 

De tijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan het uitwerken van het individuele dieetadvies waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirecte tijd). Indirecte cliëntgebonden tijd is onder andere het in orde maken van het cliëntendossier, uitwerken van behandeldoelen en afspraken, overleg met de behandelend arts en het maken van een rapportage.

Indien je verhinderd bent om op de afgesproken datum en tijd afwezig te zijn, stel dan a.u.b. zo spoedig mogelijk de diëtist hiervan op de hoogte. Afspraken die minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht. Van overige afspraken wordt 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Voor een eerste consult zal dit €30,- bedragen en een vervolgconsult €15,-. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of telefonisch gedaan te worden.

Bel de Darm Diëtist